Què cal portar

** El curs 2020-2021 és un curs atípic. La crisi de la pandèmia de la COVID-19 ens obliga a replantejar el servei de menjador. Així doncs, aquest curs els infants que es queden a dinar no han de seguir les indicacions que s’expliquen en aquest apartat, sinó que, excepcionalment, no han de portar ni bata ni raspall de dents, ja que no podríem garantir-ne les mesures sanitàries pertinents. Proporcionarem pitets d’un sol ús per als nens i nenes d’infantil. **

 

Alumnes de P3:
bata de menjador, tovalloletes humides, una capsa de mocadors de paper i una muda sencera de recanvi. Per al descans després de dinar, han de dur un llençol o manta i un coixí.

Alumnes de P4 i P5:
bata de menjador, una capsa de mocadors de paper, tovalloletes humides, i bosseta de roba de cotó amb got, raspall de dents i dentrífic (alumnes de P4, sense dentrífic).

Alumnes de cicle inicial:
bata de menjador i bosseta de roba de cotó amb raspall de dents, got i dentífric.

Alumnes de cicle mitjà i superior:
bosseta de roba de cotó amb raspall de dents, got i dentífric.