Menús especials

Si algun alumne presenta al·lèrgies o algun tipus d’intolerància, caldrà adjuntar el corresponent certificat mèdic, que ha de renovar-se a l’inici de cada curs. Sense aquest certificat mèdic, el menú servit serà el que correspongui al menú astringent del dia. Aquesta informació cal lliurar-la en un sobre tancat al despatx de l’AMPA o a través de la Bústia del mejador.

Si un comensal ho necessita, pot sol·licitar el mateix dia, a primera hora del matí, un menú de dieta per malaltia. Aquesta demanda haurà de ser per escrit pel pare/mare/tutor legal de l’alumne a la Bústia del Menjador.

En cas que s’hagi d’administrar algun medicament en l’horari de servei de menjador a l’alumne, cal portar un informe mèdic o bé la recepta indicada pel metge. No s’administrarà cap medicament, si no és amb la corresponent certificació mèdica.

L’horari d’atenció a les famílies, amb cita prèvia, és els dilluns i dijous, de 12,30 a 13h, amb la coordinadora del servei de menjador, Yolanda Jorquera.

Per demanar cita prèvia, contacteu amb l’AMPA.