Ajuts

Totes les famílies que facin ús del menjador pagaran el 100% de la quota mensual, fins que no es rebi del Consell Comarcal de l’Alt Penedès la resolució de la convocatòria de les beques de menjador. Posteriorment, es regularitzaran els imports cobrats a les famílies becades donat, si és el cas, el caràcter retroactiu d’aquesta concessió.

Compactació de beca:
Es contempla la possibilitat de compactació de beca per fer efectiva la gratuïtat del servei. La compactació però, requerirà d’una planificació prèvia amb la família, atenent les necessitats de conciliació laboral o altres que puguin condicionar la demanda del servei de menjador.