Socialització

El Baltà és una escola flexible i innovadora que treballa per aconseguir un currículum cada cop més flexible que permeti adaptar-se millor a cada infant; als seus interessos, personalitat, capacitats i talents.

En aquest sentit estem immersos en un canvi metodològic gradual que passa d’un model més uniformador a un model amb activitats i estratègies didàctiques que permeten atendre millor les necessitats individuals. Això implica una disminució paulatina dels llibres de text com a base de l’aprenentatge de l’alumnat i una necessitat d’usar nous materials i recursos adaptats al nou model.

És aquí on apareix el Projecte de Socialització de Llibres i Material Didàctic. L’AMPA i l’escola preparen cada any, al mes de juny, una plataforma digital que permet seleccionar el material que necessitarà cada alumne per al nou curs. Des d’aquesta plataforma, les famílies poden fer la reserva del material amb descomptes i avantatges; l’avantatge més important: no cal preocupar-se de res. El nen o nena es trobarà el material que ha adquirit a la seva aula el primer dia de curs.

El programa de socialització de llibres i materials didàctics per l’aprenentatge va dirigit especialment a les famílies de 1r fins a 6è d’educació primària; ja que en aquesta franja d’edat hi ha materials didàctics imprescindibles per a seguir el curs.

Què entenem com a materials socialitzables

• Tots els materials bibliogràfics que l’alumnat necessiti tenir a l’abast de l’aula per a un treball determinat dins les diferents àrees.
• Tots aquells materials didàctics que permetin a l’alumnat acostar-se al coneixement i a l’experiència pràctica en un moment determinat.
• Els instruments de música per a desenvolupar el projecte +Música. (Malauradament, el curs 2020-21 no es farà el projecte +Música a causa dels riscos que comportaria de possibles contagis de Coronavirus)

Propòsits del projecte

• Educar pel consum responsable i sostenible i per l’estalvi econòmic.
• i promoure els valors de la conservació responsable dels materials de treball, la cooperació, la solidaritat i el saber compartir els recursos amb la resta de companys.
• Reduir de manera significativa la despesa familiar en concepte de llibres i material didàctic complementari de les diferents àrees.
• Fomentar la cooperació entre alumnat, famílies i professorat.
• Millorar qualitativament els recursos didàctics disponibles als centres per a totes les àrees i en els diferents nivells.

 

Escolta l’explicació del projecte en els següents vídeos:
Català
Castellà
Àrab