Servei d’assessorament a les famílies

Oferim informació i assessorament a les famílies amb infants amb necessitats educatives especials i a tothom qui ho necessiti. Assessorament sobre temes d’interès social, educatiu i sanitari: beques, certificat de discapacitat (CAD), dictamen d’escolarització, plans d’adaptació individualitzats, centres de teràpies, etc.

Volem crear un espai on poder parlar de tot allò que ens preocupa, recollir les demandes que puguin sogir i oferir solucions, treballant conjuntament amb l’escola i l’AMPA.

Assessorament i informació sobre:

– Escolarització i Beques educatives.
– Prestacions i ajudes autonòmiques i estatals.
– Associacions i fundacions especialitzades de la zona.
– Recursos privats terapèutics.
– Etc.

Contacte: